гр. София, п.к. 1619
бул. “Цар Борис III” № 257

тел.: 02/ 957 05 09
факс: 02/ 957 05 06

office.patproject@gmail.com

гр. Пловдив
ул. “Славянска” № 86

тел.: 0885 42 43 10
факс: 032/ 63 18 49

гр. Варна
ул. “Г. Бенковски” № 64, вх.Б, ет.1, ап.4

тел.: 0887 23 57 96
факс: 052/ 61 30 61

гр. Велико Търново
бул. “България” № 27

тел.: 062/ 60 14 52
тел.: 0887 23 57 89
факс: 062/ 62 14 96